cílem je podnícení zájmu a chuti dítěte řešit úkoly, dovídat se nové věci a zkoušet různá řešení

 integrovaným pojetím podporuje rozvoj dětí současně v několika oblastech

 jednotlivé činnosti vedou děti k aktivizaci, komunikaci a radosti z učení

• vychází z cílů předškolního vzdělávání dětí obsažených v RVP PV 

• nabízí dvě úrovně náročnosti aktivit spojených s pracovními listy

KuliFerdík
 

 

Sada pracovních sešitů KuliFerdík pro MŠ 2016/2017 

Pracovní sešity KuliFerdík jsou určeny dětem ve věku 3–5 let. Jejich cílem je 

  • podnícení zájmu a chuti dítěte řešit úkoly, 
  • dovídat se nové věci,
  • zkoušet různá řešení. 

Integrovaným pojetím podporují rozvoj dětí současně v několika oblastech. Jednotlivé činnosti vedou děti k aktivizaci, komunikaci a radosti z učení. 

KuliFerdík je koncipován odborníky na předškolní vzdělávání a vychází z cílů předškolního vzdělávání dětí obsažených v RVP PV. 

Součástí pracovního sešitu je metodická karta pro každé číslo. Jelikož s KuliFerdíkem mohou pracovat děti různého věku, metodická karta nabízí dvě úrovně náročnosti provedení daných aktivit.

            
 
  • 4 čísla za rok
  • 20 stran, včetně barevné přílohy na rozvoj jemné motoriky a manuální zručnosti
  • cena předplatného 160 Kč pro 1 dítě  (pro předplatitele KuliFerdy za 100 Kč)
  • poštovné a balné zdarma
  • všechny 4 čísla posíláme v září
  • metodická podpora: ke každým 10 předplatným metodický materiál pro učitele – VÍCE O METODICKÉ PODPOŘE
  

Proč vznikl KuliFerdík?

Pracovní sešit KuliFerdík vznikl na základě požadavků paní učitelek mateřských škol, které již několik let úspěšně využívají pracovních sešit KuliFerda, připravující děti na úspěšný vstup do základní školy.  

Specifikace pracovního sešitu

Náročnost úkolů

Činnosti a aktivity, které ve čtyřech pracovních sešitech KuliFerdíka najdete (každé číslo je zastřešeno jedním nosným tématem, což pomáhá zařadit KuliFerdíka do třídního vzdělávacího programu), vycházejí rovněž z cílů předškolního vzdělávání obsažených v RVP PV, ale obsah i pojetí práce s nimi je přiměřeně upraveno pro děti mladšího předškolního věku. Sešit má proto charakter spíše „interaktivní knížky“, kde úkoly řeší společně dítě či malá skupinka dětí společně s paní učitelkou. Různé úkoly jsou motivovány setkáním dětí s malým chlapečkem KuliFerdíkem – mladším bráškou předškoláka KuliFerdy. Náročnost úkolů se napříč čísly zvyšuje. Pamatovali jsme i na to, že se stejným sešitem mohou pracovat děti různého věku, a proto metodická karta nabízí dvě úrovně náročnosti provedení daných aktivit.

Integrované pojetí

Úkoly jsou obdobně jako u „KuliFerdy“ zaměřeny na základní oblasti rozvoje dítěte (tj. rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky, řeči a myšlení, zrakového a sluchového vnímání, vytváření elementárních poznatků a předmatematických představ i na rozvoj v sociální a citové oblasti). Pro tyto mladší děti jsou však pojímány více integrovanou formou – na jednom obrázku jsou náměty na činnosti rozvíjející děti vždy v několika těchto oblastech. K jednotlivým aktivitám i stránkám pracovního sešitu je možné se s dětmi opakovaně vracet, hrát si s nimi, povídat si.


BONUSY KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE

Spolu s předplatným získáte:

 
 
Vítej ve školce Vysvědčení   Certifikát samolepka
Diplomy Vysvědčení   Certifikát  Samolepka