Semináře pro učitele

Semináře pro MŠ

Semináře účastníkům představí jednotlivé složky školní zralosti v praktických souvislostech, představí v ČR zatím méně známý dynamický přístup k rozvoji schopností u předškolních dětí, který může pomoci učitelkám efektivněji rozvíjet zejména kompetence k učení, ale také zhodnotit úroveň jejich schopností.

Budou představeny konkrétní pracovní materiály k jednotlivým složkám školní zralosti (pracovní listy, pohybové hry, návody k práci se situacemi reálného života atd.). Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly zvládnutelné jak pro děti, které mají v některé složce školní zralosti rezervy, tak i rozvíjející pro děti vyspělejší.

Seminář lze zařadit do výstupů Výzvy OP VVV č. 22 a č. 23 - PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., konkrétně do aktivity Usnadňování přechodu dětí z MŠ na ZŠ.

Samozřejmostí bude malé občerstvení a nabídka odborných titulů nakladatelství Raabe.

Další podrobnosti včetně termínů a registračního formuláře najdete na webu raabe.cz
 

 

Mohlo by vás zajímat

 

Naše další nabídka