Pravidla celoroční hry s KuliFerdou
 
DÁRKY OD KULIFERDY PRO VŠECHNY ZA ÚČAST!
HRA O SPOUSTU KULIFERDÍCH ODMĚN!
ÚČAST VE SLOSOVÁNÍ O USPOŘÁDÁNÍ DĚTSKÉHO
DNE S KLAUNEM A DIVADLEM VE VAŠÍ MŠ!
 
 
OBJEDNEJTE si předplatné pracovních sešitů KuliFerda 2016/2017 alespoň pro 10 dětí a MŮŽETE ZAČÍT HRÁT!
 
Hry a slosování se mohou zúčastnit státní i soukromé mateřské a základní školy, které si u nás objednají předplatné pracovních sešitů KuliFerda minimálně pro 10 dětí na školní rok 2016/2017.
 
 
6 herních kol v průběhu školního roku 2016/2017
 
Ke každým 10 předplatným pracovních sešitů KuliFerda 2016/2017 obdržíte 6 hromadných projektů pro celou třídu, které hravě zařadíte do aktivit s dětmi. Za jejich splnění dostanete dárky pro všechny děti a můžete být odbornou porotou vybráni spolu s dalšími nejkreativnějšími MŠ a získat tak úžasné odměny
 
Pošlete nám fotky nebo video z plnění herních úkolů či hotové výtvory a odborná porota složená z autorů a lektorů pracovních sešitů a publikací pro MŠ z nich v každém herním kole vybere nejlepších pět školek, které obdrží odměny! 
 
Čím kreativnější a zajímavější zpracování, tím větší šance na odměnu! KuliFerda navíc nahraje vybrané fotografie na Facebook a můžete se jimi tak pochlubit svým rodičům i kolegům v dalších školkách.
 
 
Jak se do hry přihlásit?
 
Do každého herního kola je potřeba se přihlásit prostřednictvím online formuláře. Každá takto přihlášená MŠ dostane poštou zdarma pro všechny děti mající předplatné pracovních sešitů KuliFerda hravé dárky.
Pokud nám po online přihlášení pošlete i zdokumentování aktivit během tvorby hromadného projektu, můžete být vybráni odbornou porotou a získat zajímavé odměny.
 
Přehled odměn a online registrační formuláře pro přihlášení do jednotlivých herních kol, které budeme postupně připravovat, najdete ZDE
Odměny a dárky dostanou vybrané školky zdarma poštou po každém herním kole.
 
 
Kam fotky nebo videa posílat?
 
Fotky a videa zasílejte na e-mail kuliferdovams@raabe.cz a vyžádejte si potvrzení o doručení. Po jejich zpracování je zveřejníme na Facebooku.  
Zasláním těchto fotek a videí souhlasí odpovědný zástupce školky s jejich uveřejněním prostřednictvím Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
 
 
Velké losování o hlavní odměnu na konci školního roku – USPOŘÁDÁNÍ DĚTSKÉHO DNE S KLAUNEM A DIVADLEM V MŠ
 
Slosování proběhne na konci května 2017 – datum bude upřesněn.
 
Dětský den s KuliFerdou se uskuteční po vzájemné dohodě s vylosovanou MŠ, předpokládáme do konce školního roku 2016/2017.
 
 

Další informace ke hře

Hra je určena pro zákazníky Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

Zákazník uděluje Nakladatelství zasláním objednávky souhlas se zpracováním, archivací a použitím osobních údajů, které uvedl v objednávce, pro potřeby splnění závazku Nakladatelství vyplývajícího z objednávky. Stejně tak objednavatel uděluje souhlas pro použití těchto osobních údajů pro marketingové akce Nakladatelství a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředku dle zákona č.480/2004 Sb. Tyto údaje mohou být použity výhradně Nakladatelstvím. Tento souhlas muže objednavatel kdykoliv odvolat písemně poštou anebo e-mailem odesláním na adresu Nakladatelství. Nakladatelství se zavazuje uchovávat tyto údaje v tajnosti, neobchodovat s nimi a zabezpečit je před zneužitím. Podrobné obchodní podmínky na www.raabe.cz.

Nakladatelství si vyhrazuje právo v odůvodněných případech jednostranně a bez náhrady změnit pravidla hry v průběhu jejího trvání nebo hru předčasně ukončit, prodloužit, zrušit či pozastavit. Na dárky a odměny nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.