pracovní list 1 , pracovní list 2, pracovní list 3 ze sešitu KuliFerda (připravujeme)
   
 ukázkové pracovní listy ze sešitu KuliFerdík
 
• metodické pokyny ke KuliFerdovi
 
záznamový arch pro předškoláka
 
 záznamový arch pro celou třídu – připravujeme
KuliFerda