pomáhá objevovat svět
hravou formou připravuje na školu
zastřešuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV s důrazem na specifické dovednosti a připravenost budoucího školáka
nabízí možnost sledovat jak individuální pokroky dítěte, tak vývoj celé třídy v jednotlivých oblastech
podporuje jak individuální, tak společnou práci dětí
nabízí možnost propojení s TVP 

Sada pracovních sešitů KuliFerda pro MŠ 

KuliFerda představuje sadu pěti pracovních sešitů, přičemž čtyři jsou zastřešeny vždy jedním tématem a jeden je připraven pro celoroční práci rodičů s dítětem doma. Přehled témat dáváme k dispozici dopředu, což umožňuje propojit KuliFerdu se svým třídním vzdělávacím programem. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti

Nejčastěji procvičované oblasti:

 • grafomotorika, 
 • všeobecné znalosti,
 • předmatematické dovednosti,
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání,
 • logické myšlení,
 • sociální a emoční zralost. 
Témata pro školní rok 2019/2020:
 1. Podzimní dary přírody
 2. Pohádky a pověsti
 3. Zvířata a rostliny
 4. Voda kolem nás
 5. GRAFOMOTORIKA na celý školní rok
 

Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi.

Náročnost úkolů se v jednotlivých číslech upravuje tak, aby bylo dítě na konci školního roku kvalitně připraveno na vstup do školy.

Výhody balíčku na celý školní rok:

 • 5 čísel za rok
 • 24 stran, včetně barevné přílohy k vystřihování
 • cena balíčku 240 Kč pro 1 dítě
 • celý balíček dostanete v jedné zásilce
 • metodická podpora: ZDARMA evaluační záznamový arch pro každé dítě, ZDARMA evaluační záznamový arch pro celou třídu, metodická karta pro učitele ZDARMA s každým 10. předplatným, nebo volně ke stažení – VÍCE O METODICKÉ PODPOŘE
 • sady ZDARMA pro paní učitelky
 • neplatíte poštovné ani balné

Platba probíhá obvykle až v září, takže není problém později aktualizovat počet sad pro vaši mateřskou školu. Stačí nám zavolat na 284 028 940, nebo poslat e-mail s údaji z objednávky a novými požadavky na raabe@raabe.cz.

 

Změny v koncepci projektu Kuliferda oproti loňskému roku:

 • Sada obsahuje 5 pracovních sešitů (čtyři pro tematickou práci ve školce a jeden pro průběžný rozvoj grafomotriky), ale celkový počet stran zůstává stejný - každý sešit má nyní 24 stran.
 • Ilustrace z loňského roku se vám líbily, tak jsme jen dohlédli na méně detailů a lepší výpovědní hodnotu.

Struktura pracovních sešitů

Každé číslo KuliFerdy obsahuje 24 stran. Na 17 stranách jsou pracovní listy pro děti rozděleny dle jednotlivých oblastí (grafomotorika a jemná motorika, poznatky, zrakové vnímání, řeč a myšlení, sluchové vnímání, emoční a sociální zralost, předmatematické dovednosti) a uprostřed každého sešitu naleznete přílohu. Ta se skládá z barevné dvoustrany na tvrdém papíře, která je určena především k činnostní aktivitě, jako je stříhání a lepení, tedy k procvičení zejména jemné motoriky.

Jednou z předností KuliFerdy je jeho odbornost. Pracovní sešit vyvíjíme s pedagogy z mateřských škol, speciálními pedagogy i psychology, kteří ho vytváří v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV.

Připravili jsme pro Vás souhrn nejčastějších otázek, které se týkají předplatného KuliFerdy – odpovědi na ně naleznete ZDE.

 
KuliFerdův diplom   Metodická karta    
Diplom   Metodická karta   Záznamové archy