Metodická podpora pro KuliFerdovy MŠ

 
K předplatnému pracovních sešitů KuliFerda nebo KuliFerdík 
nabízíme pedagogům metodickou podporu:
 
  • pokyny a náměty ve formě metodické karty
  • záznamový arch jako evaluační nástroj
  • odborné vzdělávání
Metodická karta
 
Součástí každého čísla pracovních sešitů KuliFerda je přehledná metodická karta obsahující bližší pokyny k práci s dětmi a tipy na rozvíjející aktivity, stejně jako výčet všech dovedností, které u dětí dané úlohy rozvíjejí.
 
Karta reaguje také na revidovanou verzi RVP PV – u každé oblasti uvádíme konkretizované výstupy, jež Vám usnadní sledování výukových cílů a zapojení činností do vzdělávácího programu.
 
Karta je součást předplatného - ke každým 10 kusům PS obdržíte 1 metodickou kartu ZDARMA!

Metodickou kartu si můžete prohlédnout zde.

 
Záznamový arch
 
Záznamový arch je určen ke sledování pokroků každého dítěte během školního roku při práci s pracovním sešitem KuliFerda. 
 
Obsahuje konkretizované očekávané výstupy RVP PV, jejichž dosahování lze sledovat prostřednictvím každého čísla KuliFerdy. Záznamový arch obsahuje rovněž ty konkretizované očekávané výstupy RVP PV, které nejsou vázány přímo na jednotlivé úkoly, ale obecně na práci s pracovním sešitem, tedy zda dítě u činnosti vydrží, zda umí odložit svou potřebu na později, zda se umí řídit instrukcemi apod. 
 
Tato pomůcka Vám poslouží nejen při sledování pokroků jednotlivých dětí, ale i při utřídení informací o dětech, čímž Vám pomůže i při individuální práci na jejich rozvoji i při komunikaci s rodči.
 
Záznamový arch si můžete prohlédnout zde.
 
 
Odborné vzdělávání
 
Po celé ČR pořádáme workshopy, setkání a konference nejen pro učitele a učitelky MŠ. Aktuální informace o chystaných akcích naleznete na našem webu www.raabe.cz/konference.
 
 
A nezapomeňte, že KuliFerdovy MŠ mají na všechny zpoplatněné akce speciální slevu!

 

Pracovní sešity pro práci s dětmi v MŠ

KuliFerda

KuliFerda

 

 

KuliFerdík

Kuliferdík