Pracovní sešity KuliFerda a jeho svět

 
KuliFerda nabízí jak pracovní sešity pro celoroční práci s dětmi v mateřských školách, tak také širokou škálu sešitů pro práci s dětmi doma. 
 

Pracovní sešity pro děti v mateřských školách včetně metodické podpory pro učitele

 
 


KuliFerda představuje sadu 4 + 1 pracovních sešitů, přičemž každý je zastřešen jedním tématem. Přehled témat dáváme k dispozici dopředu, což pedagogům umožňuje propojit KuliFerdu se svým třídním vzdělávacím programem. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. Vedle často procvičovaných oblastí, jako je grafomotorika, všeobecné znalosti či předmatematické dovednosti, nezapomíná na rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), na logické myšlení ani na sociální a emoční zralost. Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi. Náročnost úkolů se v jednotlivých číslech zvyšuje. Paní učitelky spolu s předplatným získají ke každému číslu KuliFerdy metodickou kartu, která obsahuje jednak metodické pokyny pro práci s jednotlivými pracovními listy, tak rozšiřující náměty, nápady a doprovodné aktivity pro práci s dětmi; evaluační záznamový arch, pomocí kterého mohou sledovat jak individuální pokrok dětí, tak vývoj celé třídy.

                                                

 více inform ací zde 

 

Pracovní sešit KuliFerdík jje určen dětem ve věku 3–5 let. Jeho cílem je podnícení zájmu a chuti dítěte řešit úkoly, dovídat se nové věci a zkoušet různá řešení. Integrovaným pojetím podporuje rozvoj dětí současně v několika oblastech. Jednotlivé činnosti vedou děti k aktivizacikomunikaci a radosti z učení. KuliFerdík je koncipován odborníky na předškolní vzdělávání a vychází z cílů předškolního vzdělávání dětí obsažených v RVP PV

Součástí pracovního sešitu je metodická karta. Jelikož s KuliFerdíkem mohou pracovat děti různého věku, metodická karta nabízí dvě úrovně náročnosti provedení daných aktivit.

                                             

více informací zde

 

 

 

 

 

 

NOVÝ KULIFERDA

 

 

NOVINKY